Privatlivspolitik

Dafis ApS
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Cvr.nr.: 42103063

Persondataansvarlig: Brian Reinhold Jensen
Telefon: +45 4029 5813
E-mail: privacy@dafis.dk

Kategorier af oplysninger, formål og opbevaringsperiode

I Dafis behandler vi personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Herunder kan du læse om, hvornår vi behandler personoplysninger og til hvilket formål.

Kunder

Hvis du opretter dig som bruger på vores platform, både som gratis-abonnent og som betalende abonnent, behandler vi personoplysninger om dig.

Vi behandler udelukkende almindelige personoplysninger i form af navn, emailadresse og faktureringsoplysninger.

Hjemlen til behandlingen er i det tilfælde Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra b.

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt aftaleforhold med dig/din virksomhed.

Når aftaleforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

Deltager på webinarer, kurser og andre arrangementer.

I forbindelse med tilmelding til et, eller flere, af vore arrangementer afgiver du samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger. Oplysningerne deles med undervisere og facilitatorer på det specifikke arrangement.

Vi behandler kun almindelige personoplysninger i form af navn, emailadresse og telefonnummer.
Hjemlen til behandlingen er Persondataforordningens artikel 6.1(b) eller i det tilfælde en anden person har tilmeldt dig er hjemlen Persondataforordningens artikel 6.1(f).

Oplysningerne slettes senest 12 måneder efter arrangementets afholdelse.

Leverandører og andre samarbejdspartnere

I Dafis anvender vi en række leverandører og samarbejdspartnere til forskellige formål.

For at vi kan opfylde vores betalingsforpligtelser og modtage vores ydelser i henhold til de forskellige aftaler, indsamler og behandler vi en række personoplysninger om medarbejdere hos disse leverandører og samarbejdspartnere.

Vi indsamler i den forbindelse oplysninger om navn, telefonnummer, e-mail, stillingsbetegnelse og arbejdsplads.
Hjemlen til behandlingen er Persondataforordningens artikel 6.1(b).

I enkelte tilfælde indsamler og behandler vi andre personoplysninger, i forbindelse med at der sker løbende kommunikation gennem parterne. Her kan hjemlen også være Persondataforordningens artikel 6.1(f) og vores legitime interesse i at kunne kommunikere med vore samarbejdspartnere.

Nyhedsbrevsmodtagere

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev giver du samtykke til at vi må behandle dine personoplysninger og sende dig nyhedsmails. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet via ”afmeld-funktionen” i bunden af nyhedsbrevet.

Når du sender oplysninger via formularer fra vores hjemmeside, foregår dette via en sikker forbindelse (SSL-kryptering).

Videregivelse af persondata

Data behandles af vore databehandlere i forbindelse med drift af it-systemer og tilknyttede ydelser.

Derudover videregiver vi kun personoplysninger til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til det, eller vi har en lovpligtig forpligtigelse til det.

Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget (korrigeret), slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.

Klage

Klage over vores behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Email: dt@datatilsynet.dk